Research activities:

Викладає дисципліни: «Агрофармакологія» і «Методологія виробництва органічної овочевої і баштанної продукції».

Науковий керівник пошукових досліджень з випробування пестицидів і агрохімікатів.

Автор більше 40 статей в фахових виданнях, 5 методичних вказівок, 3 патентів на корисні моделі. Керівник наукових проектів:
- «Наукове обґрунтування систем контролю впливу шкідливих організмів в овочевих агроценозах»; (номер державної реєстрації 0116U000315).
- «Розробити елементи технології конвеєрного вирощування овочевих рослин в захищеному ґрунті».

Член Вченої ради ІОБ НААН; член Спеціалізованої вченої ради К 64.803.02 в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва; підготувала двох кандидатів сількогосподарських наук за спеціальністю «фітопатологія».

Scientific works:

1. Ефективність регуляторів росту в овочівництві / О. В. Куц, О. І. Онищенко, І. І. Семененко, Є. М. Ільїнова, І. М. Панова, Л. В. Пилипенко, О. О. Чаюк, К. М. Коноваленко, А. В. Яковченко, В. В. Кокойко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Вип. 68. С. 63-75.

2. Онищенко О. І., Чаюк О. О. Індукування стійкості рослин огірка до хвороб за використання регуляторів росту рослин. Карантин і захист рослин. 2019. № 7–8 (250). С. 10–14.

3. Онищенко О. І, Чаюк О. О., Моргун О. В. Регулятори росту рослин як можливий фактор захисту огірка при грибних інфекціях. Вісник аграрної науки. 2019. № 8. С. 28–33. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201908-05

4. Онищенко О. І., Чаюк О. О. Особливості патогенезу хвороб огірка в умовах плівкових теплиць за весняно-літньої культурозміни. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2018. Вип. 64. С. 68–74.

5. Оценка селекционного материала томата на устойчивость к Аlternaria solani (Ell. еt mart) Neerg, фитофторозу и засухоустойчивости / О. І. Онищенко, Р. В. Крутько, Н. В. Шотик, В. А. Горкуценко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. Вип. 63. С.257-262.

6. Онищенко О. І., Чаюк О. О. Вплив передпосівної обробки насіння огірка на обмеження розвитку кореневих гнилей в умовах плівкових теплиць. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2017. № 63. С. 263–269.

7. Вплив прийомів вирощування перцю солодкого в плівкових теплицях на фотосинтетичну діяльність рослин / О. І. Онищенко, Л. Л. Герман, В. Ф. Пащенко, І. В. Бойко. Овочівництво і баштанництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2016. Вип. 62. С. 213- 219.

8. Комплексна система заходів захисту цибулі та часнику від шкідників, хвороб і бур’янів. Науково–практичні рекомендації / О. І. Онищенко, О. М. Могильна, С. О. Щербина, С. М. Даценко, О. М. Біленька, Д. В. Іванін. Харків : ІОБ НААН, 2020. 24 с.

9. Рекомендації з екологічного вирощування партенокарпічних гібридів огірка в плівкових теплицях / О. І. Онищенко, Л. Л. Герман, О. В. Сергієнко, О. О. Чаюк, Л. В. Радченко. Харків : ІОБ НААН, 2018. 32 с.

10. Комплексна система заходів захисту посівів буряку столового від шкідників, хвороб та бур’янів. (науково-практичні рекомендації) / О.І. Онищенко та ін. Харків, 2022. - 35 с.

Certificates: