Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Підвищення кваліфікації

В Інституті овочівництва і баштанництва НААН з 25.07.2022 р. по 29.07.2022 р. проходило підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України та установ Національної академії аграрних наук України за спеціальністю 201 – «Агрономія» за напрямами:

– Методологія селекції овочевих та баштанних культур, новітні методи генетики та біотехнології в селекції, де були розглянуті питання: методологічні основи селекційних досліджень овочевих і баштанних культур, формування банку генетичних ресурсів, застосування в селекційних дослідженнях методів генетики і біотехнології, застосування сучасних методів оцінки селекційних генотипів за цінними селекційними ознаками, застосування сучасних методів аналізу якісних і кількісних ознак в селекції овочевих і баштанних культур, системний аналіз, були висвітлені еколого-генетичні аспекти селекції овочевих і баштанних рослин та розкрито питання інформаційного забезпечення наукових досліджень;

– Науково-методологічні засади інноваційних технологій виробництва насіння та товарної продукції овочевих і баштанних культур з розкриттям питань щодо адаптивної системи вирощування та біологізації системи удобрення овочевих культур, актуальних аспектів насінництва (безпересадкової та двоурожайної технології, вирощування органічного насіння тощо), нових підходів захисту овочевих рослин, енергоощадних способів зберігання овочевої продукції тощо.

Слухачами курсів підвищення кваліфікації виступили науковці та науково-педагогічні працівники з 11 установ НААН та закладів Вищої освіти України (Національний університет біоресурсів та природокористування, Державний біотехнологічний університет, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, Інститут олійних культур, ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ», Дніпропетровська ДС, Донецька ДС, ДС «Маяк», ПП „Аркас” та співробітники Інституту овочівництва і баштанництва НААН). Курси виступили науковою платформою обміну інформацією щодо результатів досліджень науковців-селекціонерів та овочівників за останні роки, обміну думками щодо подальшого розвитку галузі овочівництва, залучення результатів наукових досліджень до навчальних програм за профілем.

Незважаючи на складні життєві умови праці під час воєнних дій в нашій країні науковці Інституту самовіддано і на високому методичному рівні продовжують наукові дослідження, які стануть плацдармом для забезпечення продовольчої безпеки України та Світу в цілому та діляться цінним досвідом з колегами.

Колектив Інституту вдячний слухачам за цікаві питання та плідну дискусію.

Миру всім нам! Слава Україні!