Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Участь у програмах міжнародного співробітництва з іноземними навчальними закладами і науковими установами

Продовжуємо підведення підсумків 2021 року.

З метою більш активної участі у спільних програмах міжнародного співробітництва з іноземними навчальними закладами і науковими установами, участі у програмах міжнародного обміну і стажувань, реалізації спільних міжнародних освітніх заходів а також більш активного розширення географії міжнародних зв'язків співробітників Інституту в міжнародних освітніх та наукових проектах в 2021 році співробітники Інституту овочівництва і баштанництва НААН Семененко І.І., Івченко Т.В., Мозговська Г.В. та Баштан Н.О. проходили підготовку на мовних курсах та успішно здали іспит на володіння англійської мови, що підтверджено сертифікатами міжнародного зразка.

Завдяки проведеній роботі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 про «Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань» у поточному році співробітники Інституту зможуть не тільки претендувати на присвоєння вчених звань доцента і професора, а також прийматимуть активну участь у реалізації освітнього процесу на ОНП, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 про «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти».