Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

2023

Інформація про здобувачів
ПІБ здобувача:

Лялюк Ольга Станіславівна

Тема дисертації: Обґрунтування елементів технології виробництва спаржі зеленої в Лісостеповій зоні України
Шифр та назва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство
Код та назва спеціальності 201 Агрономія
Контактна особа

Чаюк Ольга, завідувач відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення, кандидат с.-г. наук, +380639551359, e-mail:ovoch.iob@gmail.com

 Інформація про захист
Дата та місце захисту:

ул. Інститутська,1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Науковий керівник:

      ІВЧЕНКО Тетяна Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, професор

Рішення Вченої ради ІОБ НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради  Наказ №6 від 16.02.2023
Голова ради:      СЕРГІЄНКО Оксана Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ІОБ НААН
Рецензенти:
  • ВІТАНОВ Олександр Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу новітніх технологій вирощування овочевих і баштанних культур НААН;
  • ЩЕРБИНА Сергій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту овочівництва і баштанництва НААН.
Опоненти:
  • ЯРОВИЙ Григорій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри плодовочівництва і зберігання продукції рослинництва Державного біотехнологічного університету;
  • Вдовенко Сергій Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету.
Посилання на дисертацію

Дисертація Лялюк О.С.

КЕП

Посилання на відеотрансляцію захисту