One-time specialized scientific councils

 

Інформація про здобувачів
ПІБ здобувача: Ланкастер Юлія Миколаївна Пилипенко Любов Василівна
Тема дисертації: Вихідний матеріал для селекції кабачка (Cucurbita pepo L.) з високим адаптивним потенціалом та з генами стійкості до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) Особливості насінництва перцю солодкого в сортовій і гетерозисній селекції
Шифр та назва галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство 20 Аграрні науки та продовольство
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія 201 Агрономія
Контактна особа
СЕРГІЄНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Учений секретар, доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник

Інформація про захист
Дата та місце захисту:

вул. Інститутська,1 селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

вул. Інститутська,1 селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Науковий керівник:

Кондратенко Сергій Іванович,

 доктор сільськогосподарських наук, с.н.с.

Шабетя Оксана Миколаївна

доктор сільськогосподарських наук, с.н.с.

Голова ради:

Івченко Тетяна Володимирівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор

Вітанов Олександр Дмитрович,

доктор сільськогосподарських наук, професор

Рецензенти:

Баштан Наталія Олександрівна,

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Самовол Олексій Петрович,

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Підлубенко Ірина Михайлівна,

кандидат сільськогосподарських наук

Опоненти:

Васько Наталія Іванівна,

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України Посада Головний науковий співробітник

Тищенко Володимир Миколайович,

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 Полтавський державний аграрний університет

Завідувач кафедри

Кормош Світлана Михайлівна,

доктор сільськогосподарських наук

Відокремлений структурний підрозділ "Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"

Леонов Юрій Юрійович,

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва Національної академії аграрних наук України

 Завідувач лабораторії

Кормош Світлана Михайлівна,

доктор сільськогосподарських наук

Відокремлений структурний підрозділ "Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"

Рішення Вченої ради ІОБ НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради від 13.09.2022 р.    
Висновок наукового керівника    
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації    
Посилання на дисертацію

 

Дисертація Ланкастер Ю.М.

 

 

 

Дисертація Пилипенко Л.В.

 

Посилання на відеотрансляцію захисту